Πηγή δεδομένων
Υπόδειγμα (διάρκεια σε δευτερόλεπτα, κατηγορία κλήσης):
10,local
20,mobile
30,long_distance
Πλήθος Διάρκεια (λεπτά)
Αστικές
Υπεραστικές
Προς κινητά
Ρυθμίσεις
Δεδομένα ανάλυσης
Τιμολόγια
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.